VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED
    

 1. Üldosa
  1.1 Käesoleva Veebipoe KYLAS omanik on SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi Veebipood)  (registrikood 9001397), asukohaga Jüri 12, Võru linn. Veebipood korraldab makset vastutava agendina Teenusepakkuja (edaspidi Pakkuja või osapool) nimel. Teenusepakkuja on nõustunud müügitingimustega ning astunud Veebipoega lepingusse, kinnitades, et Veebipood on volitatud teenuse müügi tingimusi läbi rääkima ja sõlmima müügilepingu teenusepakkuja nimel. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.
  1.2 Veebipoe kasutamise tingimused (edaspidi tingimused) kehtivad Pakkuja ja füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Klient või osapool) vahel.Müügitingimused reguleerivad Veebipoe ja osapoolte vahelisi sõlmitavaid tehinguid, nendest tulenevaid õigussuhteid ja Veebipoe kasutamise üldtingimusi. 
  1.3 Enne Teenuse suhtes ostu-müügi tehingu teostamist ja ka muid Veebipoe teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Pakkuja sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Pakkujaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
  1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Pakkuja vahelisi Veebipoe kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Pakkujal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.
   
 2. Teenuste hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
  2.1 Kõikide Veebipoe müüdavate Teenuste hinnad on eurodes, ostukorvis arvutatakse Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
  2.2 Pakkujal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Teenuste hindu. Juhul, kui Pakkuja muudab Teenuste hindu pärast Ostja poolt Teenuse suhtes tellimuse esitamist, kohustub Pakkuja müüma Teenuse Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel. Kui Pakkuja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Pakkujalt hinnavahe kompenseerimist või Teenuse müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
  2.3 Juhul, kui tehnilise vea või inimliku eksituse tõttu on Veebipoes pakutava Teenuse hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Teenuse tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Pakkuja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Pakkujal õigus taganeda Ostja poolt vigase hinnaga sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Pakkuja ei ole Teenus Ostjale veel ostu-müügitehingut täitma asunud.
  2.4 Samuti peab Ostja Veebipoodi kasutades arvestama, et Teenuse tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda  tegelikkusest Teenuse osutamise hetkel. Ostjat huvitava Teenuse kohta täieliku ülevaate saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Pakkuja poole läbi Veebipoe  e-kirja teel saates päringu aadressile info@kylas.ee. 
   
 3. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
  3.1 Teenuste tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil registreeruda KYLAS veebilehe kasutajaks. Klient valib soovitud teenuse, kuupäeva, kellaaja ning osalejate arvu. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning nõustuda müügitingimustega.
  3.2 Kõiki Veebipoe siseseid makseid ning nendega kaasnevat isikuinfot töötleb lepinguline andmete töötleja Maksekeskus AS. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
  3.3 Tasumiseks on võimalik kasutada järgmiseid makseviise:
  Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
  Maksa hiljem lahendused: Indivy Slice 3, Liisi ID, Finora krediit
  Visa/Mastercard kaardimaksed
  Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor
  Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Luminor
  NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde"
  3.4 Ostja annab Pakkujale õiguse tema poolt Veebipoel sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Pakkuja kinnitab, et kõiki Veebipoe kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid töötleb Pakkuja kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetele. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks
  3.5 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid
  3.6 Tellimuse vormi täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõustun kasutajatingimustega“, millega kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Pakkujaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale. 
  3.7 Ostja ja Veebipoe vahel loetakse Teenuse suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Veebipood on saanud kinnituse Teenuse eest täieliku tasumise kohta või kui arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Veebipoe pangakontole.
 4. Tellimuse täitmine
  4.1 Tellimuse kinnitamine Teenusepakkuja poolt võib võtta aega 48 tundi. TÄHELEPANU! Tellimuse muutmiseks ja ettemaksu tagastamiseks enne broneeringu kinnitamist palun pöörduge e-posti aadressile: info@kylas.ee.
  4.2 Teenus osutamise aeg ja koht toimub Teenusepakkuja Teenuse tellimisel määratud asukohas ja kellaajal.
  4.3 Tellimuskinnitus saadetakse kliendi emaili aadressile. TÄHELEPANU! Broneeringukinnituse mitte laekumise korral 48H jooksul pöörduge  palun e-posti aadressile: info@kylas.ee.
   
 5. Ostu-müügilepingust taganemine
  5.1 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Teenust ei ole võimalik Ostja valitud kuupäeval täita ning on ilmne, et  teenuse täitmine Tingimustes määratud tähtaja jooksul ei ole võimalik, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 5.2 ja 5.3. sätestatud alusel taganeda. 
  5.2 Kinnitatud broneeringu tühistamine.
  Kui klient soovib tühistada broneeringut, mis on teenusepakkuja poolt kinnitatud sõltub tagastatava ettemaksu suurus broneeringu tühistamine ajast päevade arvust teenuse osutamise kuupäevani. Tagastatava ettemaksu summa suurus on selgitatud allolevas tabelis:
  Teenuse osutamise kuupäevani on  7 ja rohkem kalendripäeva -  Tagastame ettemaksu 100% teenuse maksumusest
  Teenuse osutamise kuupäevani on 6 - 4 kalendripäeva  -  Tagastame ettemaksu 50% teenuse maksumusest 
  Teenuse osutamise päevani on 3 - 1 kalendripäeva - Ettemaks ei kuulu tagastamisele 
  Teenuse osutamise päev -  Ettemaks ei kuulu tagastamisele
  Olukorras, kus Teenusepakkuja tühistab tellimuse, tagastatakse ettemaks kliendile täies mahus  (100%).
  5.3 Kinnitamata broneeringu tühistamine
  Kõik broneeringud tuleb teenusepakkujal 48 tunni jooksul kinnitada. Kui klient  tühistab teenuse enne kui Teenusepakkuja on jõudnud broneeringu kinnitada tagastatakse ettemaks täies mahus (100%).
   
 6.  Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine
  6.1 Teenuse pakkujal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Veebipoe koduleheküljel www.kylas.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Pakkuja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
  6.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Pakkuja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba täitmise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba täitmise viibimine on tingitud asjaolust, mida Pakkuja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Pakkuja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  6.3 Ostja ja Pakkuja vahel Veebipoe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kui ostjal on Veebipoe teenuse pakkuja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@kylas.ee. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Pakkuja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Pakkuja asukohajärgse kohtu. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.